Μετοχική σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση της Forecasts Scientific P.C. είναι η κάτωθι.

Ελευθέριος Παπαδόπουλος  88,5 %
Δέσποινα Δεσποτοπούλου 10,0 %
Δήμητρα Ζαβαντή 1,5 %

Close